شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا

کارگاه آموزشی PYTHON

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا برگزار می‌کند: «کارگاه آموزشی PYTHON» این کارگاه پیش‌نیاز دوره‌ی مهارت آموزی

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا

کارگاه آموزشی LPIC 1

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا برگزار می کند: «کارگاه آموزشی LPIC 1» این کارگاه پیش‌نیاز دوره‌ی

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه سمنان

کارگاه آموزشی دوره FT_IR

انجمن علمی علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان برگزار می‌کند: «کارگاه آموزشی دوره FT_IR» مدرس: دکتر محمدتقی فرقدانیمدیر آزمایشگاه شرکت

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه شیراز

نشست تخصصی بررسی فرآیندهای تصفیه فاضلاب شهری و بررسی ربات‌های صنعتی در صنعت آب و فاضلاب

انجمن علمی رباتیک دانشگاه شیراز با همکاری شرکت آبفا فارس برگزار می‌کند: «نشست تخصصی بررسی فرآیندهای تصفیه فاضلاب شهری و

ادامه مطلب