وبینار Responsible AI
شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

وبینار Responsible AI

وبینار رایگان دکتر مرتضی صابری، Lecturer, School of Information Systems and Modelling University of Technology, Sydney با موضوع «Responsible AI»

ادامه مطلب