شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

انتشار شماره های سوم (فروردین ماه) و چهارم (اردیبهشت ماه) ماهنامه شبکه هوشمند برق ایران (+لینک دانلود)

شماره های سوم (فروردین ماه) و چهارم (اردیبهشت ماه) ماهنامه شبکه هوشمند برق ایران منتشر شد. آنچه در شماره سوم

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا

کارگاه آموزشی PYTHON

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا برگزار می‌کند: «کارگاه آموزشی PYTHON» این کارگاه پیش‌نیاز دوره‌ی مهارت آموزی

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه الزهرا

کارگاه آموزشی LPIC 1

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا برگزار می کند: «کارگاه آموزشی LPIC 1» این کارگاه پیش‌نیاز دوره‌ی

ادامه مطلب
شاخه دانشجویی دانشگاه سمنان

کارگاه آموزشی دوره FT_IR

انجمن علمی علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان برگزار می‌کند: «کارگاه آموزشی دوره FT_IR» مدرس: دکتر محمدتقی فرقدانیمدیر آزمایشگاه شرکت

ادامه مطلب