سلسله جلسات کافه ساینس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان (جلسه ۱۱) +لینک دانلود

شبکه های عصبی عمیق و کاربرد آن در مدار های الکتریکی

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان یازدهمین قسمت از سلسله جلسات کافه ساینس را با موضوع «شبکه های عصبی عمیق و کاربرد آن در مدارهای الکتریکی» برگزار می‌کند. با حضور: دکتر زهره نقیبی (لینکدین) ?تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰⏰ساعت: