رتبه ۱ در دسته بندی اجتماعی مسابقه بین المللی IEEE DAY 2020

رتبه ۱ در دسته بندی اجتماعی مسابقه بین المللی IEEE DAY 2020

#IEEE_DAY_2020 تقدیر از IEEE Iran Section BZTE Student Branch به جهت کسب رتبه ۱ در دسته بندی اجتماعی مسابقه بین المللی IEEE DAY 2020 توسط Professor.Muhammad Ahsan Farooqui IEEE DAY 2020 Vice-Chair ?Photo Video Contest WinnersPhoto Contest – Social Category:

مسابقه جهانی بهترین عکس IEEE DAY 2020

مسابقه جهانی بهترین عکس IEEE DAY 2020

لطفا با رای به عکس IEEE DAY 2020 زیر کمک کنید تا بهترین رتبه را در مسابقه جهانی IEEE DAY 2020 برای ایران کسب کنیم. ۱-  اول به لینک https://ieeeday18.us.launchpad6.com/contest/7/entry/704 مراجعه بفرمایید. ۲- گزینه vote را در صفحه باز شده