نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G

نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G

نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G و سخنرانی خانم دکتر سعیده پارسایی فرد از دانشگاه تورنتو کانادا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ به صورت آنلاین برگزار می‌شود.