نشریهٔ هوش ایدئال دانشگاه خوارزمی (شماره اول)

شماره-اول-نشریه-هوش-ایده‌آل-دانشگاه-خوارزمی

شمارهٔ اول نشریهٔ هوش ایدئال دانشگاه خوارزمی منتشر شد. آنچه در شمارهٔ اول این نشریه می‌خوانیم:? روزمهندس مبارک! ? هوش مصنوعی چیست؟ ? ربات‌ها پزشک می‌شوند! نقش هوش مصنوعی در پزشکی ? ربات‌ها پشتدوربین! معرفی فیلم فراماشین ? ربات‌های دوست‌داشتنی