سخنرانی علمی با عنوان: شکل دهی پرتو ترکیبی در سیستم‌های چند ورودی چند خروجی حجیم

سخنرانی علمی با عنوان شکل دهی پرتو ترکیبی در سیستم‌های چند ورودی چند خروجی حجیم

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان سخنرانی علمی با عنوان «شکل دهی پرتو ترکیبی در سیستم‌های چند ورودی چند خروجی حجیم» را برگزار می‌کند. سخنران: پروفسور وحید مقدادی University of Limoges, France لینک برگزاری:http://vc10.semnan.ac.ir/eceپسورد:Passcode: ece2020 روابط عمومی انجمن علمی