وبینار رایگان: مسیر نوین ریاضیات به مکانیک کوانتومی

وبینار رایگان: مسیر نوین ریاضیات به مکانیک کوانتومی

انجمن علمی فیزیک مهندسی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا وبینار علمی «مسیر نوین ریاضیات به مکانیک کوانتومی» را به صورت رایگان برگزار می‌کند. سخنران:جناب آقای دکتر امین فرجی آستانه(عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) ?امکان شرکت برای کلیه ی