سخنرانی با موضوع Digital Holography for Imaging and Metrology

Digital Holography for Imaging and Metrology

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، با حمایت دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، سخنرانی‌های ماهانه با حضور اساتید برجسته در زمینه‌های مختلف اپتیک برگزار می‌کند. این سخنرانی‌ها در پنجشنبه‌های اول یا دوم هر ماه میلادی برگزار می‌شود. برای شرکت در سخنرانی‌ها هزینه‌ای