سلسله جلسات هفتگی Discussion on Energy با موضوع Energy and Climate change

سلسله جلسات هفتگی Discussion on Energy با موضوع Energy and Climate change

انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد اولین جلسه از سلسله جلسات هفتگی Discussion on Energy را با موضوع «Energy and Climate change» برگزار می کند. زمان: پنجشنبه، ۲ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ ? در نرم افزار ادوبی کانکت ?