هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری انرژی (ieanc2021)

هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری انرژی (ieanc2021)

به حول و قوه الهی هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری انرژی (ieanc2021) روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ توسط مرکز تحقیقات مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. ? مهلت ارسال مقالات ۳۰ خرداد ۱۴۰۰