ثبت رای به IEEE Iran Section Power Chapter

ثبت رای به IEEE Iran Section Power Chapter

#IEEE_PELS_DAY_2024 #PELSDAY #voting لطفا با رای به عکس IEEE Iran Section Power Chapter کمک کنید تا بهترین رتبه را در مسابقه جهانی IEEE PELS DAY 2024 کسب کنیم. اول به لینک زیر مراجعه بفرمایید (با فیلتر شکن روشن): https://lnkd.in/dKEADArf در