پادکست «شتابدهنده‌های ذرات» از سلسله پادکست‌های شاخه IEEE تربیت مدرس

پادکست «شتابدهنده‌های ذرات» از سلسله پادکست‌های شاخه IEEE تربیت مدرس

شاخه IEEE دانشگاه تربیت مدرس منتشر میکند: دهمین پادکست از سلسله پادکست های شاخه IEEE تربیت مدرس تحت عنوان «شتابدهنده‌های ذرات» منتشر شد. در این قسمت در مورد “شتابدهنده های ذرات ” صحبت کرده ایم. این اپیزود در فروردین ۱۴۰۰