وبینار تخصصی با موضوع Renewable energy transition and living sustainibility

وبینار تخصصی با موضوع Renewable energy transition and living sustainibility

وبینار آنلاین تخصصی جناب آقای دکتر انوری مقدم از سلسله وبینارهای Power and energy society day 2021 با موضوع «Renewable energy transition and living sustainibility» در تاریخ سه شنبه ۱۷ فروردین راس ساعت ۱۳:۰۰ در پلتفورم اسکایپ به صورت مجازی