دوازدهمین مراسم مجازی اهدای جوایز بخش ایران IEEE

دوازدهمین مراسم مجازی اهدای جوایز بخش ایران IEEE

 همراه با گواهی معتبر بخش ایران IEEE

 میهمان ویژه :

Prof. Saifur Rahman | رئیس منتخب  IEEE

 با حضور کمیته اجرایی، اساتید برجسته حوزه برق و کامپیوتر سراسر ایران، کار آفرینان و پیشکسوتان صنعت، مشاورین و شاخه‌های دانشجویی

اهدا جوایز:

 استاد پیشکسوت در امر آموزش

 استاد پیشکسوت در امر پژوهش

 جایزه پژوهشی استاد محمد حکاک

 جایزه آموزشی استاد پرویز جبه‌دار مارالانی

 جایزه پژوهشی استاد کارلوکس

 جایزه پژوهشی استاد فخرایی

 مهندس پیشکسوت در صنعت

 کارآفرینان برتر

 مشاور برجسته شاخه دانشجویی

 زنان در مهندسی

 جایزه آموزشی و پژوهشی رده جوانان

 رساله برگزیده دکترا

 رساله دکترا قابل تقدیر

 پایان‌نامه برگزیده کارشناسی ارشد

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد قابل تقدیر

 پروژه برگزیده کارشناسی

 پایان‌نامه کارشناسی قابل تقدیر

 شاخه دانشجویی برگزیده

 شاخه دانشجویی قابل تقدیر

 تاریخ و زمان برگزاری: پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰

 شرکت برای عموم رایگان و آزاد است

پیوند ثبت نام در مراسم:


http://www.ieee.org.ir/12

دوازدهمین مراسم مجازی اهدای جوایز بخش ایران IEEE