مسابقه جهانی بهترین عکس IEEE DAY 2020

مسابقه جهانی بهترین عکس IEEE DAY 2020

لطفا با رای به عکس IEEE DAY 2020 زیر کمک کنید تا بهترین رتبه را در مسابقه جهانی IEEE DAY 2020 برای ایران کسب کنیم. ۱-  اول به لینک https://ieeeday18.us.launchpad6.com/contest/7/entry/704 مراجعه بفرمایید. ۲- گزینه vote را در صفحه باز شده