همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهرضا با شاخه پاموک کاله کشور ترکیه

همکاری شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهرضا با شاخه پاموک کاله کشور ترکیه

انجمن ieee شاخه اصفهان پردیس شهرضا افتخار دارد تا در آخرین چهارشنبه سال ۹۹ به صورت رسمی همکاری فعال با شاخه پاموک کاله کشور ترکیه را اعلام نماید.از این پس مسابقات، وبینار ها و برنامه های ویژه ای را به