“وبینار شهرهای هوشمند: رویکردهای مردم‌محور و وضع‌آگاه”

“وبینار شهرهای هوشمند: رویکردهای مردم‌محور و وضع‌آگاه”

You are respectfully invited to join the:“Smart Cities: People-Centric Situation-Aware Approaches”workshop, according to the task entrusted to the Smart Cities Ambassadors to celebrate the “IEEE Smart Cities Week Program”. The event is a one-day open-call workshop being curated by IEEE

وبینار تخصصی Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training

وبینار تخصصی Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training

به پیشنهاد انجمن آموزش مهندسی ایران وبینار «Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training» توسط فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های آموزش مهندسی (IFEES) برگزار می‌شود. سخنران: Prof. Hamid D. TaghiradK. N. Toosi University of Technology تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه

وبینار تخصصی: الکترونیک ارگانیکی و کاربرد آن در پنل‌های خورشیدی نسل جدید

وبینار تخصصی: الکترونیک ارگانیکی و کاربرد آن در پنل‌های خورشیدی نسل جدید

از سلسله وبینارهای مرکز پژوهش دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری شاخه دانشجویی IEEE، وبینار «الکترونیک ارگانیکی و کاربرد آن در پنل‌های خورشیدی نسل جدید» برگزار می‌گردد. ارائه دهنده: آقای دکتر فرهاد اکبری برومندعضو محترم هیات علمی