سخنرانی علمی با عنوان: به سوی خودگردانی امن (Toward Safe Autonomy)

سخنرانی علمی با عنوان به سوی خودگردانی اَمن Toward Safe Autonomy

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند با همکاری شاخه آذربایجان شرقی انجمن انرژی ایران سخنرانی علمی با عنوان «به سوی خودگردانی امن (Toward Safe Autonomy)» را برگزار می‌کند. با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی حسین زاده (پژوهشگر پسا دکتری

نمایشگاه استانی نیروگاه‌های خورشیدی ایران

نمایشگاه استانی نیروگاه های خورشیدی ایران

انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای انرژی های تجدید پذیر دانشگاه گلستان با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه گلستان و انجمن انرژی های تجدید پذیر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگذار می‌کند; نمایشگاه استانی نیروگاه های

کارگاه آموزشی ملی ارتباط میکروکنترلر با نرم افزار متلب (+لینک ضبط شده کارگاه)

کارگاه آموزشی ملی ارتباط میکروکنترلر با نرم افزار متلب (+لینک ضبط شده کارگاه)

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی گرگان با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی علی آباد (دانشگاه گلستان)، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کل کشور و شاخه IEEE دانشگاه گلستان برگزار می کند: