کارگاه آموزشی دوره FT_IR

کارگاه آموزشی دوره FT_IR

انجمن علمی علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان برگزار می‌کند: «کارگاه آموزشی دوره FT_IR» مدرس: دکتر محمدتقی فرقدانیمدیر آزمایشگاه شرکت حسگر مواد صبا زمان : پنجشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۶ الی ۱۹ لینک ورود به جلسه: http://vc10.semnan.ac.ir/newtech لینک خبر