کارگاه تخصصی: کاربرد سنسورهای مایکروویو غیر تهاجمی در علوم پزشکی

کارگاه تخصصی: کاربرد سنسورهای مایکروویو غیر تهاجمی در علوم پزشکی

گروه مهندسی برق دانشگاه ایلام با همکاری انجمن علمی برق دانشگاه ایلام و با حمایت معاونت پژوهشی فناوری دانشگاه ایلام و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه ایلام و سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کارگاه آنلاین «کاربرد سنسورهای مایکروویو