وبینار تخصصی معرفی گرایش‎های مهندسی برق: معرفی گرایش قدرت

وبینار تخصصی معرفی گرایش‎های مهندسی برق: معرفی گرایش قدرت

انجمن‌ علمی‌ برق دانشگاه شیراز از سلسله وبینارهای تخصصی معرفی گرایش های مهندسی برق «جلسه اول: معرفی گرایش قدرت» را برگزار می‌کند. با حضور :🔵دکتر ابراهیم فرجاه : عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز🔵دکتر مهدی اله‌ بخشی