وبینار بازار برق ایران، تجارب گذشته، افق‌های آینده

وبینار بازار برق ایران، تجارب گذشته، افق‌های آینده

انجمن انرژی ایران با همکاری انجمن مهندسی برق دانشگاه تبریز «وبینار بازار برق ایران، تجارب گذشته، افق‌های آینده» را برگزار می‌کند. ▫️ سخنرانان: آقای دکتر حبیب قراگوزلو (معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران)آقای مهندس ایمان رحمتی (مدیر نظارت