وبینار تخصصی ۳D Stacking Technology

وبینار تخصصی ۳D Stacking Technology

از مجموعه وبینارهای علمی و تخصصی مجمع الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس با همکاری شاخه ایران IEEE، وبینار رایگان «۳D Stacking Technology» برگزار می‌گردد. ارائه دهنده: آقای دکتر جابر درخشنده 🗓 شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰🕕 ساعت ۱۷ 📌لینک ورود: http://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar-jrb-p50