برگزاری کارگاه آموزشی Grid enhancing technologies

برگزاری کارگاه آموزشی Grid enhancing technologies

انجمن IEEE دانشگاه تبریز از سلسله وبینارها و کارگاه‌های Power and energy society day 2021 کارگاه تخصصی جناب آقای دکتر کاوه افلاکی با عنوان Grid enhancing technologies را برگزار می‌کند. تاریخ برگزاری: شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، راس ساعت ۱۵ لینک