برگزاری دوره‌های آموزشی پاییزه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری دوره‌های آموزشی پاییزه شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر نموده است: Java & Android ARM  PLC Free Discussion Photovoltaic Systems Altium لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس http://iut.ieee.org.ir/courses مراجعه