سلسله جلسات کافه ساینس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان (جلسه ۱۱) +لینک دانلود

شبکه های عصبی عمیق و کاربرد آن در مدار های الکتریکی

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان یازدهمین قسمت از سلسله جلسات کافه ساینس را با موضوع «شبکه های عصبی عمیق و کاربرد آن در مدارهای الکتریکی» برگزار می‌کند. با حضور: دکتر زهره نقیبی (لینکدین) ?تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰⏰ساعت:

وبینار رایگان: تعریف مفاهیم بلاکچین، معرفی برخی پلتفرم‌های بلاکچینی، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این فناوری برای کسب و کارها

وبینار رایگان: تعریف مفاهیم بلاکچین، معرفی برخی پلتفرم‌های بلاکچینی، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این فناوری برای کسب و کارها

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان دهمین قسمت از سلسله جلسات کافه ساینس را برگزار میکند: وبینار «تعریف مفاهیم بلاکچین، معرفی برخی پلتفرم های بلاکچینی، بررسی چالش ها و فرصت های این فناوری برای کسب و کارها» با حضور: مهندس

سلسله جلسات کافه ساینس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان (جلسه ۱۰)

سلسله جلسات کافه ساینس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان (جلسه ۱۰)

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان برگزار میکند: ⚡️سلسله جلسات کافه ساینس⚡️ نهمین قسمت کافه ساینس: ?با حضور: مهندس علی کمیلیکارشناس مخابرات سیستم ?موضوع: آشنایی با محیط نرم افزار GNS3 ،پروتکل های مسیر یابی ،شبیه سازی MPLS ,VLAN و VPN